Att förvalta och äga skog

Det är många i vårt avlånga land som äger skog i olika storlekar. Helt kart så den större mängd skog som finns ägs av stora skogsbolag men tillsammans så finns det många som driver skogsbruk i mindre skala. Att förvalta och äga skog kan vara något som blir ett heltidsarbete om man så önskar.

Oavsett om du köpt eller fått ärva den skog som du äger så måste den skötas om. Det ska gallras och ses över med jämna mellanrum Kanske så kan du en gång under din livstid avverka och återplantera på den mark som avverkats. Det kan också vara så att man har ett stort intresse för skog och hur den tas om hand så man börjar arbeta full tid med skogsavverkning både för sig själv och åt andra. Det som börjar som ett stort intresse kan bli något som du kommer att arbeta med framöver.

Med dagens moderna skogsmaskiner så kan man många gånger börja arbeta kontinuerligt för andra skogsbolag eller mindre skogsbrukare. Ta en titt hos komatsuforest.se för att se de senaste modellerna av skördare, skotare och skördaraggregat som finns tillgängliga. Kanske en ny maskin kostar för mycket i dagsläget så ta en koll på de begagnade maskiner som de har till försäljning. Efter ett eller ett par år så kanske en investering i en ny skogsmaskin blir ett måste.