Avvecklingsmöjligheter

Om du hamnar i den situationen att du inte längre vill fortsätta att driva ditt företag finns det ett antal möjligheter som står till buds.LågkonkunkturVilken metod som är aktuell beror i hög grad på orsaken till att du vill avsluta företaget och om det gäller att helt frånsäga sig verksamheten eller avveckla din egen roll i den. Det finns flera olika sätt att avsluta företaget på. Skatteverket har listat några av dessa alternativt och här nedan följer en sammanfattning av dem:

  1. Försäljning. Det är kanske det bästa alternativet när någon är beredd att ta över där du avslutar och fortsätta driva din verksamhet vidare.
  2. Ombildning. Byte av företagsform kan vara aktuellt för att till exempel kunna få ett banklån eller en order.
  3. Överlåtelse till nästa generation. Detta kan ske genom försäljning, gåva eller med ett testamente.
  4. Konkurs. Om du inser att företaget inte kan drivas vidare med lönsamhet och företaget inte kan betala sina skulder kan konkurs vara den enda utvägen.
  5. Likvidation. Om du har sålt ditt varulager eller verksamheten helt enkelt upphört av andra skäl och det kanske finns en slant kvar är likvidation en möjlig väg för avveckling.Om det skulle visa sig vara den bästa lösningen för din del bör du veta att det finns möjlighet för dig att kunna disponera över bolagets pengar tidigare än lagreglernas 7-8 månader ger en antydan om. Genom att vända sig till företag så som Citadellet Likvidationer kan man dock få hjälp med en lösning som ger pengar tidigare än vad som annars hade varit fallet.
  6. Fusion. Om du har drivit verksamheten i moder- och dotteraktiebolag och du ser att det är tillräckligt eller än mer effektivt att bara ha ett bolag kan bolagen läggas ihop genom fusion. Metoden fungerar också för ekonomiska föreningar.