Vad är aktier?

De flesta större företag är Aktiebolag. Detta innebär att företaget ägs av de som äger företagets aktier. Det är även de som har möjlighet att rösta på årsstämman gällande olika beslut om exempelvis vilka som ska sitta i företagets styrelse m.m. En förenkling är att säga att om ett företag har 100 aktier och en person äger en av dessa har man ägandedel på 1% av företaget. Äger man 51 aktier har man majoritet och kan därmed rösta igenom vilket beslut man vill gällande inriktning på företagets agenda.De flesta äger däremot inte aktier för att påverka företaget utan för att göra en investering som ska ge bra avkastning i längden. Då aktier är ägandedel i företaget betyder det ju att värdet på aktien även ökar ju mer som företagets värde stiger.I mindre företag är det några få som är aktieägare men när det växer och blir större finns möjligheten att etablera sig på Stockholmsbörsen vilket möjliggör att företagets aktier köps och säljs på en betydligt större marknad.