Den nya kontorsmiljön

En ny kontorsmiljö växer fram som ett modernt sätt att arbeta på. Kraftstaden har lokaler som passar de nya sätten att jobba.

Co-working och workspace

Det blir roligare med co-working i ett öppet kontorslandskap. I öppna landskap med stationer blir det enklare att mötas och för kreativitet att växa fram. Genom samtalen skapas fler kreativa lösningar mellan medarbetarna. Det blir ett nytt sätt att samarbeta på.

Vi ser också att allt fler konsulter och ensamföretagare arbetar i dessa nya workspace och kontorsmiljöer. Det är enkelt att hyra ett skrivbord och dela större ytor som kök och konferensrum med andra.

Inredning

Inredningen för en god kontorsmiljö är A och O för att optimera co-working och kreativa medarbetare. Vi vill ha många mötesplatser, både stora och små samt möjlighet att sitta och stå.

För att skapa trivsel bör lokalerna ha gott om växtlighet och tillgång till kaffe och te. Ett workspace som uppmuntrar till kreativitet och glädje innefattar också behagliga färger och bra förvaring. Medarbetare ska enkelt hittar material och verktyg de behöver på ett kontor för att ha en god arbetsmiljö.

Milda färger inger lugn medan röd stimulerar till samtal och aptit. När vi skapar en modern kontorsmiljö tar vi detta i beaktning redan när inredningen planeras.