Hitta ditt nätverk som chef, VD och ledare

Det är viktigt med kompetensutveckling för oss alla men för dig som ledare är det lite viktigare. Se till att öka din egen erfarenhetsnivå så att du förbättrar ditt eget ledarskap i framtiden och underlättar för dina beslut.

Beslut som du behöver ta

Se till att fånga möjligheterna för kompetensutveckling i nätverksgrupper när möjligheterna kommer. Du som ledare behöver ofta ta besluten själv, och som en chef styr du företaget framåt. Det innebär för dig att utveckla arbetslag som fungerar och därmed behöver kommunikationen vara bra. Det är även viktigt att du får ett förtroende som en ledare och var tydlig med beslut och villkor.

De olika nätverken

Genom nätet kan du hitta ett flertal olika forum att ta del av. Det är en bra väg för dig att komma framåt och ta del av den feedback du får. Säkra ditt företag för framtiden och kolla in här så får du några idéer och lösningar.

Dåligt ledarskap

En arrogant och orättvis ledare är destruktiv, upplevs som fientlig och hindrande. Därför är det bra att se över sitt ledarskap och leta efter förändringar. De flesta av oss har upplevt en sådan och förstår vikten av att vara närvarande.