Producera företagets egna el

Faktum är att det blir allt vanligare att både företag och privatpersoner producerar sin egen el. En förklaring till detta är bland annat stigande elpriser, men också möjligheten att sälja överskottsel.

Solenergi blir ofta kallat för framtidens energi och idag satsar många på att installera just solceller. En stor anledning till det är att solceller ger förnybar och hållbar energi. Läs mer om hur ert företag kan börja producera egen el.

Vad gäller vid egen elproduktion?

När det gäller att producera egen el finns det några viktiga saker att veta:

  • Egenproducerad el upp till 500 kilowatt är skattefritt.
  • Det finns ingen undre eller övre gräns för hur mycket el ni får producera.
  • Producerar ni mer el än ni använder kan ni sälja överskottet.
  • Ni kan få elcertifikat, alltså ekonomiskt stöd, när ni producerar förnybar el.

Öka era intäkter genom att sälja överskottselen

Vidare så är en av de stora fördelarna med att producera er egen el är att ni kan sälja den el som företaget inte använder. Det här öppnar alltså upp för möjlighet till extra intäkter för företaget. Det fungerar kort förklarat så att överskottselen blir matad in på elnätet företaget är anslutet till, de dagar ni producerar mer el än ni förbrukar. Som en följd av det får företaget sedan ersättning.