Att arbeta på hög höjd – taksäkerhet

Redan vid så låga höjder som två meter, behöver du följa vissa särskilda restriktioner. Det här beror på att de allvarligaste skadorna och dödsfallen inom byggbranschen oftast beror på fall till lägre nivå.Du kan också behöva gå igenom en medicinsk kontroll, om arbetshöjden är särskilt hög. Den gränsen ligger på tretton meter nivåskillnad och ansvaret för kontrollen ligger på arbetsgivaren.

Kunnande

Ansvaret för att informera arbetstagare om risker och föreskrifter ligger på arbetsgivaren. En arbetstagare kan ändå välja att själv fortbilda sig, om hen ofta kommer att utföra jobb där kunskapen är till nytta. Kursutbudet är stort och du kan garanterat hitta en form och ett innehåll som passar just din situation.Vidare kan arbetsgivare välja att erbjuda sina arbetstagare kurser, eller till och med ställa som krav att en viss kurs är avklarad. Kurserna förminskar ändå inte arbetsgivarens ansvar att informera om vad som gäller på just din arbetsplats.

Utrustning

Material som används för att minska fallrisker är både personliga och kollektiva. Till kollektiv utrustning hör till exempel räcken, skyddsnät och ställningar. Till den personliga utrustningen hör bland annat rep och sele. Förutom kunskapen om hur du använder dessa, behöver du veta hur du underhåller och undersöker din utrustning. Klicka här för mer information.