Företag i framkant när det gäller miljön

Det finns stora fördelar med att genomföra löpande och kostnadseffektivt underhållsarbete oavsett vilken industribransch du verkar i. Idag behöver det inte betyda långtgående driftsstopp, kostnadskrävande nedmontering och negativ miljöpåverkan. Med nytänkande och banbrytande system går det att återställa din anläggning optimalt och även reducera utsläpp och öka livslängden.

Det gäller bland annat branscher såsom

Tre enkla steg

Med tre enkla kan din anläggning framtidssäkras både ur ett drift- och miljömässigt perspektiv. Recond Concept har mångårig erfarenhet inom energioptimering och har utvecklat specialanpassade pumpar för ett effektivt, lönsamt och miljövänligt underhåll.

Rengör ditt företags system och utrustning

Med egenutvecklade pumpar och gröna kemikalier rengörs verksamhetens system och utrustning utan större ingrepp.

Reducera utsläppen

I samband med rengöring sänker din verksamhet CO2-utsläppen och blir därmed miljövänligare.

Förnya dina affärer

Med en rengjord och optimerad produktionslinje får din verksamhet en högre effektivitet och lönsamhet.

Gör din verksamhet grönare

Läs mer här hur Recond Concept kan bistå din verksamhet med ett effektivt grönt underhållsarbete. Deras erfarenhet och rådgivning bidrar dessutom med besparingar, miljövinster och effektiviseringar. Recond Concept utbildar även din personal vilket möjliggör löpande fortsatt underhåll på en hög nivå.