Bostadsrättsförening en juridisk person

Bor du i en bostadsrättsförening kommer det med en hel del fördelar. Den avgift du betalar månadsvis finansierar det ansvar och åtagande som hanteras på föreningsnivå.

Exempelvis större renoveringar som stambyten är det rätt så skönt att slippa driva som individuell lägenhetsinnehavare. Men du bör känna till vad som juridiskt gäller för en bostadsrättsförening. Vi har sammanställt ett par punkter som är bra att ha koll på.

Definition av en bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en juridisk person som är bildad för att hantera frågor som rör en gruppering av bostäder, ofta lokaliserat till en eller ett par fysiska byggnader. Föreningen är en ekonomisk förening utan vinstsyfte och den svarar enbart för föreningens gemensamma skulder och förpliktelser. Inte för enskilda lägenhetsinnehavares förehavanden. På samma sätt blir inte heller enskilda lägenhetsinnehavare personligt ansvariga för föreningens förpliktelser.

Att driva en bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningen behöver följa de regler som finns i Bostadsrättslagen. Bland annat behöver föreningen definiera stadgar, det vill säga de regler som gäller för just den föreningen. Sedan registrerar du dessa hos Bolagsverket. Varje år behöver föreningen skapa en årsredovisning. Större föreningar behöver även skicka in denna till Bolagsverket. Vill du ha hjälp med det juridiska kan du vända dig till exempelvis Hallqvists advokatbyrå Bostadsjuristerna.

De kan hjälp er bostadsrättsförening med allehanda spörsmål. Framförallt det juridiska. Så klart så finns det gott om kompetens när det kommer till medlemmarna i en bostadsrättsförening och det gäller att man tar tillvara på den kompetensen på bästa sätt. Det kan vara en del kluriga frågor som man behöver svar på och som inte finns inom föreningen då kan det vara bra att ta bostadsjurister till hjälp med dessa.